Bewonersparticipatie

In allerlei situaties is het van belang dat bewoners mee kunnen denken over onderwerpen die invloed hebben op hun directe leefomgeving. Dat geldt helemaal voor de warmtransitieprocessen waarvoor we nu staan en waarbij bewoners vaak tot in hun huis iets van deze transitie zullen merken. Marjo werkt volgens de uitgangspunten van de ‘Deep Democracy’, waarbij ook de meningen, twijfels en vragen van de minderheid gehoord en meegenomen worden.

Hoe beter bewoners betrokken worden en er een appél wordt gedaan op een serieuze inbreng, hoe groter de kans van slagen van een project.
Marjo Kroese is betrokken bij participatieprojecten op gebied van windenergie en dak- en thuislozen en bij verschillende gemeentelijke projecten rond aardgasvrije wijken, soms beginnend met geanimeerde gesprekken met bewoners over hun energie- en warmtegebruik, die niet alleen bewoners maar ook de opdrachtgever nieuwe inzichten heeft gegeven. “Die mevrouw moet vaker komen, dat is heel gezellig” vonden de deelnemers.

 

Participatie en communicatie bij Warmtetransitievisie Amstelveen

Als onderaannemer van CE-Delft, die de warmtetransitievisie maakt voor de gemeente Amstelveen, heeft Kroese&Kroese een deel van de participatie en communicatie op zich genomen rond dit onderwerp. Natuurlijk in nauwe samenwerking met de afdeling Communicatie van de gemeente.

Naast alle gangbare fysieke en digitale communicatiekanalen van de gemeente, hebben we een poster gemaakt die op ruim 40 plekken in de stad heeft gehangen. De poster nodigde bewoners uit om mee te praten.

Illustratie: Yvonne Kroese,
Vormgeving: Bregt Balk,
Idee en inhoudelijke uitwerking: Marjo Kroese

Via een qr code op de poster konden voorbijgangers meteen naar een enquête van de gemeente. Daarin konden zij hun mening, ideeën, vragen en zorgen over een aardgasvrij Amstelveem kwijt. Ruim 1200 mensen hebben gereageerd. Dat is ongeveer 3x zoveel dan normaal gesproken. Deels zal dat toe te schrijven zijn aan het feit dat het onderwerp veel vragen oproept, deels ook aan de ‘fysieke’ zichtbaarheid in de stad.

Kroese &Kroese heeft ook de populaire versie van de enquête resultaten geschreven.

Bewonerscampagne Energiebesparing

De foto hierboven laat een avond op een bewonerscampagne over energiebesparing zien, waarvoor Yvonne Kroese een striptekeningachtige huiskamer heeft gemaakt. Per onderdeel was te zien wat er te besparen viel. Per avond kwamen er 500 bewoners, met name omdat ze een gratis ledlamp kregen…

En verder

Daarnaast is Marjo voorzitter van Stichting Samen Sterk Vrouwen West, een initiatief van twee Nederlands-Marokkaanse vrouwen in Amsterdam-West, waar veel activiteiten door en voor bewoners worden georganiseerd. Zie www.samensterkvrouwenwest.nl